Továbbtanulási eredmények

 

 

Továbbtanulási
eredmények

 Egy intézmény
eredményességét elsősorban a továbbtanulási mutatók jelzik.

Az eredményességi mutatók között kiemelt helyet foglal
el a 8. osztályos felvételik eredményessége is. Ez számunkra azt mutatja, hogy
értékelésünk reális alapokon nyugszik.

Központi
felvételi írásbeli eredmények

Tanév

matematika iskolai átlagpont

matematika országos
átlagpont

magyar iskolai átlagpont

magyar országos átlagpont

iskolai összesített
átlagpont

országos összesített
átlagpont

2011/2012

26,28

18,5

25,92

29

52,21

48,7

2012/2013

20,82

23

32,35

29,7

53,17

49,1

2013/2014

24,81

20,7

39,43

33,3

64,25

54

2014/2015

22,46

19,8

28,38

29,3

50,84

52,7

2015/2016

19,8

23,5

31

25,2

50,8

47,6

2016/2017

20,43

20,4

31

31,2

51,43

51,7

2017/2018

17,18

18,3

33,18

32,9

50,37

51,2

2018/2019

20

19,5

30,16

29,9

50,16

49,5

 

Felvételi
mutatók

Tanév

Gimnázium
%

Szakközépiskola
%

Szakiskola
%

2011-2012

12,5

20,8

66,7

2012-2013

21,7

34,8

43,5

2013-2014

9,1

63,6

27,4

Tanév

Gimnázium
%

Szakgimnázium
%

Szakközépiskola
%

2014-2015

6,6

46,66

46,66

2015-2016

9,52

61,9

28,57

2016-2017

11,8

76,5

11,8

2017-2018

28,5

38

33,3

2018-2019

7,1

71,4

21,4

 

 

 

 

 

Az
országos mérés-értékelés eredményei

Iskolánk
eredményességének másik fontos mutatója a kompetenciaméréseken elért eredményeink.
Intézményünk az elmúlt 5 évben egyszer maradt le az országos átlagtól, a 2014
évben a 6. osztályos matematikából. Ennek tükrében kiemelt szerepet kapott e
mérés eredményeinek vizsgálata, és az erre épülő fejlesztési tervünk. A mérés
értékelése mellett nagyon fontos CSH index vizsgálata is. Elmondhatjuk, hogy
minden egyes mérésnél jó a hozzáadott értékünk.

Az
országos kompetenciaméréseken elért eredmények

Év

6. osztály

8. osztály

magyar

matematika

magyar

matematika

 

isk. eredm.

orsz. eredm.

isk. eredm.

orsz. eredm.

isk. eredm.

orsz. eredm.

isk. eredm.

orsz. eredm.

2011

1590

1465

1657

1486

1708

1577

1757

1601

2012

1695

1472

1587

1489

1693

1567

1692

1612

2013

1662

1497

1610

1489

1758

1555

1718

1620

2014

1590

1481

1475

1491

1807

1557

1701

1617

2015

1672

1488

1534

1497

1677

1567

1639

1618

2016

1504

1494

1502

1486

1603

1568

1688

1597

2017

1694

1503

1556

1497

1736

1571

1698

1612

2018

1573

1492

1600

1499

1673

1602

1675

1614

 

 

 

 

Központi írásbeli eredményei

központi írásbeli eredményei
tanév matematika iskolai átlagpont matematika országos átlagpont eltérés az országos átlagtól magyar iskolai átlagpont magyar országos átlagpont eltérés az országos átlagtól iskolai összesített átlagpont eltérés az országos átlagtól
2010/11. 31,53 27 4,53 35,38 30,4 4,98 33,455 9,51
2011/12. 26,28 18,5 7,78 25,92 29 -3,08 26,1 4,7
2012/13. 20,82 23 -2,18 32,35 29,7 2,65 26,585 0,47
2013/14. 24,81 20,7 4,11 39,43 33,3 6,13 32,12 10,24
2014/15. 22,46 19,8 2,66 28,38 29,3 -0,92 25,42 1,74
2015/16. 19,8 23,5 -3,7 31 25,2 5,8 25,4 2,1
2016/17. 20,43 20,4 0,03 31 31,2 -0,2 25,715 -0,17
átlag: 23,7328571 1,89 31,92285714 2,194286 4,084286

Iskolánk felvételi mutatói

iskolánk felvételi mutatói
gimnázium % szakközép-iskola % szakiskola %
2011/12. 12,5 20,8 66,7
2012/13. 21,7 34,8 43,5
2013/14. 9,1 63,6 27,4
átlag: 14,433333 39,73333 45,8667
gimnázium % szak-gimnázium % szakiskola %
2014/15. 6,6 46,66 46,66
2015/16. 9,52 61,9 28,57
2016/17. 11,8 76,5 11,8
átlag: 9,3066667 61,68667 29,01