Tiszta Beszéd városi szépkiejtési verseny

Március elején rendezték meg a Tiszta Beszéd elnevezésű városi szépkiejtési versenyt.  Idén rendhagyó módon, videóanyaggal kellett részt venni a jelentkezőknek e nemes küzdelemben. 

Kilenc iskola nevezett tizennyolc tanulóval a megmérettetésre. 

A zsűri nagy hangsúlyt fektetett a szöveghűségre, a hangvételre, a levegővételre, a hangsúlyozásra, a szünettartásra. Az 5-6. osztályosok kategóriájában 3. helyen végzett Hálám Dominik 5. osztályos diákunk. Szeretettel gratulálunk Dominiknak a szép eredményhez.  

Köszönjük a felkészítő tanárok, Frank Györgyné és Frühwirth Ildikó munkáját is. 

Frühwirth Ildikó 

TÁJÉKOZTATÓ A KATOLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSRÓL

Szeretettel várunk minden leendő 1. osztályost, illetve felsőbb évest is, aki szeretne csatlakozni a katolikus hittanosok közösségéhez!

Hittanóráinkon lehetőséget biztosítunk, hogy a Szentírás történetein keresztül megismerkedjenek Isten szeretetével, Jézus életével, valamint a Katolikus Egyház tanításával, ünnepeivel, liturgiájával, keresztény hagyományainkkal.

A tananyag feldolgozása során fejlődik a gyermekek erkölcsi érzéke és lelkiismerete. Segítséget kapnak ahhoz, hogy elköteleződjenek a jó mellett, felismerjék és elutasítsák a rosszat. Megtanulják a közösségi élet szabályait, fejlődik imaéletük, elindulnak a személyes istenkapcsolat felé vezető úton.

A katolikus hit- és erkölcstan oktatásra bárki beiratkozhat, tekintet nélkül arra, hogy meg van-e keresztelve, illetve rendszeresen nem tud részt venni a vasárnapi szentmiséken.

Azokat is szívesen látjuk, akik nem akarnak elsőáldozók és bérmálkozók lenni, de szívesen megismerkednének Isten és a Katolikus Egyház tanításával.

Azoknak viszont, akik szeretnének szentségekhez is járulni (első szentgyónás, elsőáldozás, bérmálás), folyamatosan részt kell venniük a hitoktatáson és a szentmiséken, továbbá a szentség-kiszolgáltatás évében az előkészítő foglalkozásokon.

1. osztályosok esetén a beiratkozáskor írásban kell jelezni az iskolánál, hogy gyermeküket katolikus hitoktatásra szeretnék beíratni, felsőbb évesek esetében szintén írásban lehet kérni a beíratást május 20-ig.

Találkozzunk a következő tanévben a katolikus hit- és erkölcstan oktatáson!

Gyermekfelügyelet

Tisztelt Szülők, Gondviselők!

A módosított járványügyi intézkedésekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy a 2021.03.06-án megjelent a köznevelési intézmények által veszélyhelyzet idején biztosított gyermekfelügyleletről szóló 18/2021. (III.06.) EMMI határozat. A jogszabály alapján a gyermekfelügyelet az intézményben megszervezésre kerül.

Amennyiben igényét már korábban jelezte, úgy annak megfelelően biztosítjuk a felügyeletet.

Amennyiben (ezidáig nem jelezte és) indokolt ügyeleti igény merül fel, kérem, hogy a teljes időszakot érintően 2021. március 8-án 12 óráig vagy legkésőbb az igénnyel érintett napot megelőző munkanap 9 óráig  jelezze azt 96/564469 telefonszámon vagy az iskola@mosonszentmiklos.hu e-mail címen vagy a KRETA felületen.

Kérem, hogy a járványügyi intézkedések céljával összhangban a felügyeletet a legszükségesebb esetekben szíveskedjenek igénybe venni a járvány terjedésének megakadályozása érdekében.

Szíves együttműködésüket köszönjük.”

Segítő együttműködését, megértését köszönöm.

Tisztelettel:

Héczné Tóth Mária

intézményvezető

30-8575811

Simonyi-verseny

Az idei tanévben rendkívüli módon rendezték meg a -már nagy hagyományokkal rendelkező- Simonyi Zsigmond helyesírási versenyt: a tanulóknak online felületen kellett kitölteniük az évfolyamonként összeállított feladatsort. A felső tagozatos tanulóink közül 11 diák vett részt a megmérettetésen. Nagy izgalommal várjuk az eredményeket, a folytatást. A képen az ötödik osztályosok lelkes csapata látható.

Frühwirth Ildikó

Operanagykövet járt nálunk

Február közepén Wendler Attila, Operanagykövet látogatott le az iskolánkba. Az 1., 2., 3. osztályosok Mozart Varázsfuvola című operáját hallgathatták meg. A 4., 5. 6. osztályosoknak Kodály Zoltán Háry János című daljátékát mutatta be, míg a 7. és 8. osztályosoknak a West side storyról tartott előadást. Minden tanuló nagyon élvezte ezt a különleges találkozást.

Riedl Bernadett és Raczenböck Balázs

Megemlékezés iskolánkban a magyar kultúra napján

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz kéziratát Csekén.
Az emléknapon országszerte számos kulturális és művészeti rendezvényt tartottak az idei esztendőben is.
Január 22-én iskolánkban mi is megemlékeztünk legfontosabb közös kincsünkről, a magyar kultúráról. A hetedik osztályosok egy rövid emlékműsort adtak elő az aulában, majd felvételről valamennyi évfolyam megtekintette e kulturális összeállítást. Továbbá osztályonként közösen elszavaltuk nemzeti imádságunkat, a Himnuszt. Végül -e jeles naphoz kapcsolódó- játékos interaktív feladatokat oldottak meg a tanulók magyaróra keretében. 
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések, feladatok alkalmat adtak számunkra arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének.

Frühwirth Ildikó

Teqball

Február elején újabb sportöröm! Teqball-asztalt kaptak a gyerekek. Ez a viszonylag új sport nagyon népszerű. Büszkeség, hogy magyarok a kitalálói és megalkotói.
A Teqball-asztalon öt sportág játszható. Ezek a következők: Teqball/foci/,Teqvolley/röplabda/,Teqtennis,/tenisz/Teqpong/pingpong/ és Qatch/vagyis kézilabda/.
Kül- és beltéren egyaránt használható. Nonkontakt sport, vagyis épp jó vírushelyzetben. A sportolókat mentálisan és fizikálisan is felkészíti. Játékosan fejleszti a testkontrollt, a gömbérzéket, az idegrendszert és a szociális kapcsolatokat is.
Mindig az ügyesebb győz!

Mihály Gyöngyi

Európai iskolai sportnap

Ősszel a Magyar Diáksport Szövetség által meghirdetett pályázaton osztályszinten vett részt iskolánk. Az európai iskolai sportnap alkalmából -nagy örömünkre- labdacsomagot, kosárhálókat nyertünk.

Mihály Gyöngyi

Floorball-készlet

Karácsonyra a Jézuska Floorball-készlettel lepett meg bennünket . Azóta is örömmel használjuk!

Mihály Gyöngyi