Megemlékezés Október 23. (2019.)

Minden évben a nyolcadikosok emlékeznek meg egy előadással az 1956. október 23-ai forradalomról. A megszokott verses formától eltérően, idén nagyobb szerepet kapott a színjátszás. Az osztályfőnökünk által kiosztott szerepeket megtanultuk, begyakoroltuk. A próbákon hétről – hétre egyre jobban teljesítettünk. Az ünnepség napján mindenki kiválasztotta öltözetét saját karakteréhez illően. Az iskola tanulóinak és pedagógusainak adtuk elő a műsorunkat. Az előadás után nagy örömünkre több tanárunk is odajött gratulálni a jó szereplésért.

(Osztovits Patrícia, Hajós Dorka)

Álláslehetőség

A Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője gondnoki feladat ellátására pályázatot hirdet.

A munkakör teljes állásban, közalkalmazotti jogviszonyban tölthető be.

Az álláshelyen ellátandó főbb feladatok: karbantartás, fűnyírás, udvar rendben tartása. Az iskola épületeiben felmerülő, szakipari munkát nem igénylő karbantartási feladatok ellátása, az épület és a berendezések állagának folyamatos ellenőrzése, hibaelhárítás.

 

Követelmények:

Minimum 8 általános iskolai végzettség.

Önálló munkavégzés, rugalmasság, megbízhatóság

 

A munkakör betöltésénél előnyt jelentenek a hasonló területen szerzett tapasztalatok, a gépész, vagy villanyszerelői végzettség.

Az állás betölthető 2019.okt. 15-től, határozatlan időre, 4 hónapos próbaidővel.

Bérezés a Kjt szabályai szerint.

 

Jelentkezni az iskola igazgatójánál lehet, munkaidőben a 96-564469 telefonszámon, vagy a 30-8575811 telefonszámon.

 

 

 

 Mosonszentmiklós, 2019-10-15

 

 

                                                                                              Héczné Tóth Mária

                                                                                              intézményvezető

“Ön választ, mi segítünk”

A Tesco-Global Áruházak Zrt. által meghirdetett “Ön választ, mi segítünk” elnevezésű programon a vásárlói szavazás által iskolánk alapítványa, a Protektor Alapítvány 200.000,- Ft összegű támogatást nyert.

A támogatást (a Protektor Alapítvány által kiegészítve) a fényképen látható (szállítással együtt 403.860,- Ft értékű) kombinált váll és mellizom erősítő lehúzógép, tológép megvásárlására fordítottuk, melyet hamarosan birtokba vehetnek tanulóink.

Ezúton is szeretnénk megköszöni minden szavazatot és a Tesco-Global Áruházak Zrt-nek a támogatást.

Állás

Győri Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

magyar nyelv- és irodalom – bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9154 Mosonszentmiklós, Táncsics Mihály utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Magyar nyelv- és irodalom tantárgy oktatása és egyéb, a munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a Pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, magyar nyelv- és irodalom – bármely szakos tanári végzettség,
  •       büntetlen előélet
  •       cselekvőképesség
  •       magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
  •       90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata, amely igazolja, hogy büntetlen előéletű, valamint tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt nem áll ( a pályázatnak nem, csak az állás betöltésének feltétele)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       fényképes szakmai önéletrajz
  •       iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek fénymásolata
  •       nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Győri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/074/02086-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: magyar nyelv- és irodalom – bármely szakos tanár.
  •       Elektronikus úton Héczné Tóth Mária Magdolna intézményvezető részére a iskola@mosonszentmiklos.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot írásban, zárt borítékban kérjük megküldeni a Győri Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá “PÁLYÁZAT – Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – magyar nyelv- és irodalom – bármely szakos tanár munkakörére”. Egy további másolati példányt kérünk a Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola címére megküldeni (9154 Mosonszentmiklós, Táncsics Mihály u. 2.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=zhnc8rlva5