Beiratkozás 2020/2021.

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

 

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

 

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

 

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

 • A beiratkozás első szakaszában április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
 • nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy

 • állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon találhatja meg.

 

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola[1].
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába[2] kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

 

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

 

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében az második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

 

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig van lehetőség. Kérem, a járványügyi helyzetre tekintettel telefonon, vagy e-mailben egyeztessen időpontot az iskolával, hogy megfelelő időkeret álljon rendelkezésre az esetleges személyes megjelenők biztonságos fogadására.

Telefon: 06-96/564-469; vagy iskola@mosonszentmiklos.hu

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

 

Mosonszentmiklós, 2020. április 6.

 

                                                                       Üdvözlettel:

 

                                                                                                                             Héczné Tóth Mária

                                                                                                                              intézményvezető

[1] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6) bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

[2] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

Távoktatás

Kedves Szülő és Gondviselő!

 

Iskolánkban a Microsotf Teams alkalmazását kezdjük használni a távoktatáshoz, amihez minden tanulónak létrehoztunk egy fiókot (felsősök már használták).

A fiókaktiváláshoz kérjük, jelentkezzenek be a portal.office.com oldalon, ahol az első alkalommal meg kell változtatni a jelszót!

 

Bejelentkezési adatok:

Felhasználónév: proba.kata@szechenyi-msztmiklos.hu

Jelszó: amit kiküldünk (Az alsósoknak osztályfőnökök ma elküldik , felsősök jelezzék ha elfelejtették a jelszavukat!)

 

A Teams alkalmazás elérhető Windows, Linux, iOS és Android rendszerekre. Letölthető a következő címről:  https://teams.microsoft.com/downloads#allDevicesSection

 

 

Üdvözlettel:

Héczné Tóth Mária

intézményvezető

Felügyelet, igényfelmérés

Tisztelt Szülő!

Ahogy az Ön előtt is ismert, a koronavírus terjedése miatt a Kormány a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött 1102/2020. (III.14.) sz. határozatában, melynek értelmében 2020. március 16-ától a tanulóknak tilos az iskola oktatási célú látogatása. A tantermen kívüli munkarend időtartama alatt a tanulók kerüljék a csoportos találkozásokat, programokat. Felügyeletüket a szülőknek, családoknak kell megszervezni, de egyáltalán nem javasolt, hogy idős korú rokon, nagyszülő vigyázzon a gyermekre.

 

 1. március 16. napjától a szülők igényei alapján, különösen indokolt esetben munkanapokon megszervezzük a tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét. Felhívom a szülők figyelmét arra, hogy kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, mint ha otthon lenne a gyermek, s ez a felügyelet nem jelenti iskolai foglalkozás megtartását. Indokolt eset lehet elsősorban például az, ha a szülő munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához. De elsődleges a gyermek otthoni felügyelete, hiszen tilos az iskolalátogatás! Az pedig a majdani igények függvénye, hogy egyes településen mely intézmények vonatkozásában helyileg hol kerül megszervezésre az ügyelet, melyről az igények összesítését követően fogunk tájékoztatást közzétenni. Felhívom figyelmét, hogy a gyermek ügyelet helyszínére történő eljutásáról a szülőnek kell gondoskodni.

Kérem, hogy válaszában 2020. március 16-án 11:30 óráig, a 2020. március 16-20-ig tartó időszak vonatkozásában jelezzen vissza rövid indokolás kíséretében, hogy mely napokon, milyen időtartamban igényli a felügyeletet. Abban az esetben, ha nem érkezik jelzés, azt oly módon értelmezzük alapesetként számon tartva, hogy a gyermek felügyelete a szülő által megoldott.

 

Kérem, hogy a felügyelet igénylésével csak rendkívüli és különösen indokolt esetben éljen a gyermekek és mindannyiunk biztonsága érdekében. A tanulmányok tantermen kívüli, digitális munkarendben történő folytatásával kapcsolatban rövidesen tájékoztatjuk. Az iskolaépületben munkanapokon kizárólag vezetői ügyeletet tartunk. Együttműködését köszönöm.

Héczné Tóth Mária intézményvezető

 

Protektor Alapítvány

Tisztelt Támogatóink!

 

 

Kérjük, hogy szíveskedjenek támogatni személyi jövedelemadójuk 1 %-ával a mosonszentmiklósi általános iskola patronálására létrehozott

 

Protektor Alapítványt

 

Az alapítvány célja, hogy az alapítvány hozamából oktatási eszközöket vásárolhassanak, az iskola udvarát, környezetét a gyermekek mozgásigényének megfelelően korszerűsítsék, javítsák, a sportolási lehetőségeket bővíthessék.

 

Adószámunk: 19111593-1-08.

 

KÖSZÖNJÜK!

Baleset biztosítás 2020-2021.

Tisztelt Szülők!

A gyermek- és ifjúsági baleset biztosítási szerződést az állam 2020. január 1 – 2021. december 31-ig tartó időszakra az UNIQA Biztosító Zrt.-vel kötötte meg. A 119/2003. (VIII. 14.) Kormányrendelet 1.§-a szerint a biztosítási jogviszony minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárra kiterjed, 3-18 éves korig. Az ingyenes állami baleset biztosítás a gyermek 18. születésnapjáig érvényes!
A balesetet annak bekövetkezte után 30 napon belül a törvényes képviselőnek be kell jelenteni a biztosítónál.
Lakóhelyünkhöz legközelebbi kárbejelentő helyek:
Győri Kiemelt Ügynökség – Bástya u. 45. te.l: 96/246-675
Győri Ügynökség – Jókai u. 13.-17. tel.: 96/320-834
Győri Ügynökség – Szent Imre u. 61/A 1. emelet tel.: 20/575-9146

Élménybeszámoló a Határtalanul kirándulásról 2019.

Élménybeszámoló a Határtalanul kirándulásról

Felvidék természettudományos és kulturális öröksége

 1. június 6-9.

 

 1. nap történései

Reggel fél kilenckor indultunk el a mosonszentmiklósi iskola elől.

Először Komárnoba mentünk, ahol megnéztük a Klapka teret, Jókai Mór szobrát, majd az Európa udvaron megpróbáltuk kitalálni több-kevesebb sikerrel, melyik ház melyik országhoz tartozik.

Onnan Ógyallára igyekeztünk, ahol megtekintettük az csillagvizsgálót és a község temetőjében a legnagyobb magyar csillagász Konkoly-Thege Miklós síremlékét kerestük fel.

Gútán a vízimalmot és Európa leghosszabb fahídját néztük meg, ahol egy idegenvezető elmondta az eredeti vízimalom történetét és a szakmai hátterét.

Délután érkeztünk Felsőszelire, ahol egy kedves nyugdíjas tanárnő megmutatta a falu nevezetességeit, majd elfoglaltuk a szállásunkat az Anikó Panzióban.

 

 1. nap történései

Miután felkeltünk és megreggeliztünk elmentünk a felsőszeli Széchenyi István Magyar Tanítási Nyelvű testvériskolába, kölcsönösen bemutatkoztunk, majd 2 csoportban végignéztük az iskolát és az iskola növényparkját.

A helyi 7. osztályosokkal együtt megemlékezést tartottunk június 4-ről a nemzeti összetartozás napja alkalmából, majd közösen interaktív vetélkedőn ill. kézműves foglalkozáson vettünk részt.  A beszélgetések során megismertük egymás iskoláját, szokásait.  Az iskola könyvtárának ajándékkönyvekkel készültünk. Program zárásaként vegyes csapatokba rendeződve kézilabdameccset játszottunk egymás ellen.

Amikor megérkeztünk Selmecbányára, megnéztük a bányamúzeumot. Nagyon viccesen néztünk ki védőruhába beöltözve. Nagyon érdekes volt megismerni, hogyan bányásztak a közelmúltban.

A garamfői (Telgard) szállásra érve megvacsoráztunk, majd estig ismerkedtünk az ott lévő szlovák gyerekekkel.

 

 1. nap történései

Reggeli után a Magas-Tátrába indultunk túrázni a Tar-pataki vízesésekhez. Busszal mentünk Ótátrafüredre, ahol a tátrai siklóvasúttal Tarajkára mentünk. Onnan kétórás gyalogtúra vezetett a Tar-pataki vízesésekhez. Megfigyeltük a magashegységek felszíni formáit, a növényzet övezetességét, melyről már a biológia órákon már tanultunk.

Délután a Dobsinai jégbarlangba mentünk, ahová „kényelmes” túra vezetett. A barlangban -4˙C volt. Nagyon szép jégképződményeket láttunk.

Visszaérve a szállásra vacsoráztunk, majd szlovák-magyar barátságos focimeccset játszottak a „profi” focistáink. A győzelem után a szlovák gyerekek táncot tanítottak nekünk. Kilenc óra fele a srácok és a lányok diszkóba hívtak minket.

 

 1. nap történései

Reggel Lőcse volt a célpontunk. Megnéztük a városházán lévő kiállítást és a lőcsei templomot, ahol lehetőségünk volt magyar nyelvű szentmisén is részt venni.

Szepesváralján újabb „könnyed” gyalogtúra során megtekintettük a várat, ahol csoportképet is készítettünk.

Kassán a dómban megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferenc sírját, és a Rodostó házban a szobrát.

Négy órakor kezdtük meg utunkat hazafelé. Hét óra körül vacsoraszünetet tartottunk, ahol beszalonnáztunk, majd megszakítás nélkül este tízre hazaértünk.

Örülünk, hogy lehetőségünk volt részt venni a kiránduláson, ahol újabb élményekkel és barátságokkal gazdagodhattunk.

 

 1. osztály tanulói

 

TESCO – “Ön választ, mi segítünk”

A Tesco-Global Áruházak Zrt. által meghirdetett “Ön választ, mi segítünk” elnevezésű programon a vásárlói szavazás által iskolánk alapítványa, a Protektor Alapítvány 100.000,- Ft összegű támogatást nyert.
A támogatást (a Protektor Alapítvány által kiegészítve) a fényképen látható (szállítással együtt 274.320,- Ft értékű) evezőgép megvásárlására fordítottuk, melyet birtokba vehettek tanulóink.
Ezúton is szeretnénk megköszöni minden szavazatot, a Tesco-Global Áruházak Zrt-nek a támogatást és önkormányzatunk karbantartóinak az eszköz telepítését.