“Ön választ, mi segítünk”

A Tesco-Global Áruházak Zrt. által meghirdetett “Ön választ, mi segítünk” elnevezésű programon a vásárlói szavazás által iskolánk alapítványa, a Protektor Alapítvány 200.000,- Ft összegű támogatást nyert.

A támogatást (a Protektor Alapítvány által kiegészítve) a fényképen látható (szállítással együtt 403.860,- Ft értékű) kombinált váll és mellizom erősítő lehúzógép, tológép megvásárlására fordítottuk, melyet hamarosan birtokba vehetnek tanulóink.

Ezúton is szeretnénk megköszöni minden szavazatot és a Tesco-Global Áruházak Zrt-nek a támogatást.

Állás

Győri Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

magyar nyelv- és irodalom – bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9154 Mosonszentmiklós, Táncsics Mihály utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Magyar nyelv- és irodalom tantárgy oktatása és egyéb, a munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a Pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, magyar nyelv- és irodalom – bármely szakos tanári végzettség,
 •       büntetlen előélet
 •       cselekvőképesség
 •       magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 •       90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata, amely igazolja, hogy büntetlen előéletű, valamint tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt nem áll ( a pályázatnak nem, csak az állás betöltésének feltétele)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       fényképes szakmai önéletrajz
 •       iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek fénymásolata
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Győri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/074/02086-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: magyar nyelv- és irodalom – bármely szakos tanár.
 •       Elektronikus úton Héczné Tóth Mária Magdolna intézményvezető részére a iskola@mosonszentmiklos.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot írásban, zárt borítékban kérjük megküldeni a Győri Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá “PÁLYÁZAT – Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – magyar nyelv- és irodalom – bármely szakos tanár munkakörére”. Egy további másolati példányt kérünk a Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola címére megküldeni (9154 Mosonszentmiklós, Táncsics Mihály u. 2.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=zhnc8rlva5

NYÁRI ÜGYELETI NAPOK

NYÁRI ÜGYELETI NAPOK

 1. június 26. (szerda) 9.00-13.00 óra között
 2. július 10. (szerda) 9.00-13.00 óra között
 3. július 24. (szerda) 9.00-13.00 óra között
 4. augusztus 7. (szerda) 9.00-13.00 óra között
 5. augusztus 21. (szerda) 9.00-13.00 óra között

Továbbtanulási eredmények

 

 

Továbbtanulási
eredmények

 Egy intézmény
eredményességét elsősorban a továbbtanulási mutatók jelzik.

Az eredményességi mutatók között kiemelt helyet foglal
el a 8. osztályos felvételik eredményessége is. Ez számunkra azt mutatja, hogy
értékelésünk reális alapokon nyugszik.

Központi
felvételi írásbeli eredmények

Tanév

matematika iskolai átlagpont

matematika országos
átlagpont

magyar iskolai átlagpont

magyar országos átlagpont

iskolai összesített
átlagpont

országos összesített
átlagpont

2011/2012

26,28

18,5

25,92

29

52,21

48,7

2012/2013

20,82

23

32,35

29,7

53,17

49,1

2013/2014

24,81

20,7

39,43

33,3

64,25

54

2014/2015

22,46

19,8

28,38

29,3

50,84

52,7

2015/2016

19,8

23,5

31

25,2

50,8

47,6

2016/2017

20,43

20,4

31

31,2

51,43

51,7

2017/2018

17,18

18,3

33,18

32,9

50,37

51,2

2018/2019

20

19,5

30,16

29,9

50,16

49,5

 

Felvételi
mutatók

Tanév

Gimnázium
%

Szakközépiskola
%

Szakiskola
%

2011-2012

12,5

20,8

66,7

2012-2013

21,7

34,8

43,5

2013-2014

9,1

63,6

27,4

Tanév

Gimnázium
%

Szakgimnázium
%

Szakközépiskola
%

2014-2015

6,6

46,66

46,66

2015-2016

9,52

61,9

28,57

2016-2017

11,8

76,5

11,8

2017-2018

28,5

38

33,3

2018-2019

7,1

71,4

21,4

 

 

 

 

 

Az
országos mérés-értékelés eredményei

Iskolánk
eredményességének másik fontos mutatója a kompetenciaméréseken elért eredményeink.
Intézményünk az elmúlt 5 évben egyszer maradt le az országos átlagtól, a 2014
évben a 6. osztályos matematikából. Ennek tükrében kiemelt szerepet kapott e
mérés eredményeinek vizsgálata, és az erre épülő fejlesztési tervünk. A mérés
értékelése mellett nagyon fontos CSH index vizsgálata is. Elmondhatjuk, hogy
minden egyes mérésnél jó a hozzáadott értékünk.

Az
országos kompetenciaméréseken elért eredmények

Év

6. osztály

8. osztály

magyar

matematika

magyar

matematika

 

isk. eredm.

orsz. eredm.

isk. eredm.

orsz. eredm.

isk. eredm.

orsz. eredm.

isk. eredm.

orsz. eredm.

2011

1590

1465

1657

1486

1708

1577

1757

1601

2012

1695

1472

1587

1489

1693

1567

1692

1612

2013

1662

1497

1610

1489

1758

1555

1718

1620

2014

1590

1481

1475

1491

1807

1557

1701

1617

2015

1672

1488

1534

1497

1677

1567

1639

1618

2016

1504

1494

1502

1486

1603

1568

1688

1597

2017

1694

1503

1556

1497

1736

1571

1698

1612

2018

1573

1492

1600

1499

1673

1602

1675

1614

 

 

 

 

Igazi felfedezésekre invitáljuk a családokat a Nemzeti Múzeumban!

Igazi felfedezésekre invitáljuk a családokat a Nemzeti Múzeumban!
Fedezze fel együtt gyerekeivel, unokáival Magyarország 18-19. századi, izgalmakkal teli világát! Pillantsatok be egy város mestereinek életébe, ismerjétek meg együtt a reformkor forrongó világát, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit és az azt követő boldog békeidők mindennapjait.

Gyerekek és szüleik, nagyszüleik közösen élvezhetik a családi felfedező hátizsákban rejlő kalandokat. A hátizsákban helyet kap mindaz, amire egy igazi felfedezőnek szüksége lehet: kalap, nagyító, fejlámpa, iránytű, távcső, tolltartó és olyan tárgyak is, amelyek haza vihetőek! A Csodák földjén való eligazodást felfedezőlapok segítik, óvodásoknak és alsó tagozatos diákoknak egyaránt!

A parókától a cilinderig (18–19. század) – Újkori felfedező hátizsák
A hátizsák elérhető a Múzeum nyitva tartási idejében (kedd-vasárnap 10.00-18.00).
A hátizsákok a pénztárban megváltott jeggyel a ruhatárban vehetők át 16.30-ig.

Június hónapban a hátizsák kedvezményes bérleti díja a készlet erejéig:
750Ft/hátizsák, extra töltés: 200Ft/db (Júliustól megújult hátizsákkal jelentkezünk!)

Bővebb információ: muzeumpedagogia@mnm.hu

Telefonos elérhetőségek:
+36 1 327 77 03
+36 1 327 77 00/346-os, 262-es és
330-as mellékek
+36 30 451 0954